INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

  • Instalacje wodno-kanalizacyjną wykonuje się po zakończeniu stanu surowego, ale już podczas budowy domu warto przeprowadzić część prac, np. przygotować wyprowadzenia do podłączenia z siecią wodno-kanalizacyjną i dostosować ich lokalizację do planowanych przyłączy.

Jakie rury?

W wewnętrznych instalacjach kanalizacyjnych, używane są obecnie rury z PCV. Zastosowanie mają rury o różnych średnicach nominalnych, zależnie od ich przeznaczenia:

  • 110 mm - do układnia pionów i odprowadzania sedesów,
  • 75 mm - jako piony nie odprowadzające ścieków z sedesów,
  • 50 mm - do wykonywania odgałęzień do umywalek,
  • 40 mm - do tworzenia krótkich podłączeń do pojedyńczych umtwalek i brodzików.

Wszystkie wyżej wymienione akcesoria wraz z całym asortymentem dodatkowych akcesoriów mogą Państwo nabyć w naszych sklepach. Serdzecznie zapraszamy.